BOZP

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. platná od 1.1.2023

Dňa 06.04.2022 bol v zbierke zákonom SR zverejnená novela Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod číslom 114/2022 Z. z. Účinnosť predmetnej novely je 01.01.2023. Z najdôležitejších zmien vyberáme: zmena periódy oboznamovania z dvoch rokov na tri roky (§ 7 ods. 5) …

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. platná od 1.1.2023 Čítajte viac »

Prehľad zmien k novele zákona č. 125/2006 Z. z (platné od 1.4.2021)

Dotknutá časť predpisu Nové znenie Poznámka § 6 ods. 1 písm. a) Rozšírenie kompetencií NIP Dopĺňa  nová  kompetencia  NIP  určovať  organizačnú štruktúru inšpektorátov   práce… § 6 ods. 1 písm. b) Doplnenie paragrafového znenia …..doplnenie, že  Národný  inšpektorát  práce  je  odvolacím  orgánom nielen  vo  veciach,  v ktorých  v prvom stupni  rozhodol  inšpektorát práce,  ale  aj  vo  veciach,  v …

Prehľad zmien k novele zákona č. 125/2006 Z. z (platné od 1.4.2021) Čítajte viac »