Oprávnenia

Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnnotechnická šlužba

01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

06.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

Kontrola hasiacich prístrojov

Oprávnenie - Systemair

Oprávnenie - Mandík

Lektorské minimum

Osvedčenie autorizovaný bezpečnostný technik

Kurz inštruktorov obslúh motorových vozíkov

Osvedčenie - revízny technik zdvíhacieho zariadenia skupina A,B

Osvedčenie - revízny technik zdvíhacieho zariadenia skupina B

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany

Osvedčenie o absolvovaní

Osvedčenie - autorizovaný bezpečnostný technik

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

respons.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.