Oprávnenia

Oprávnenia vydané národným inšpektorátom práce:

Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnnotechnická šlužba

01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

E-learning k 01.1

03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

06.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

Bezpečnostný technik

Lektorské minimum

Osvedčenie autorizovaný bezpečnostný technik

Osvedčenie o absolvovaní

Osvedčenie - autorizovaný bezpečnostný technik

Revízny technik

Osvedčenie - revízny technik zdvíhacieho zariadenia skupina A,B

Osvedčenie - revízny technik zdvíhacieho zariadenia skupina B

Inštruktor motorových vozíkov

Kurz inštruktorov obslúh motorových vozíkov

Technik požiarnej ochrany

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany

Kontrola požiarnych uzáverov a hasiacich prístrojov a hydrantov

Oprávnenie - Mandík

Oprávnenie - Systemair

Kontrola hasiacich prístrojov

Civilná ochrana

Oprávnenie - Mandík

Oprávnenie - Systemair

respons.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.