Pozadie

Už 6 rokov na medzinárodnom trhu

Nezabúdajte na školenia
BOZP, PO

RESPONS s.r.o.  sa okrem iného,  zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

bezpečnost a ochrana zdravia pri práci

je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Zahŕňa v sebe dve funkcie, ktorými je bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci

Požiarna Ochrana

Požiarna ochrana je jedným z najdôležitejších spôsobov zabezpečenia budov a ochrany osôb, ktorá v Slovenskej republike je legislatívou povinná. Na Slovensku je hlavným právnym predpisom zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. U nás vyriešite všetko na mieru.

Civilná ochrana

(CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (MU).

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Osobným ochranným pracovným prostriedkom sa rozumie prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu jeho bezpečnosti a zdravia

E-Learning

Elearning je efektívnym prostriedkom, ako sa spojiť so študentmi alebo zamestnancami a odovzdať im cenné informácie na diaľku. Využíva elektronické metódy spracovania, prenosu a uskladňovania informácií. Jeho výhoda spočíva v úspore času i peňazí

Konzultácie najnovšej legislatívy

Vypracujeme Vám potrebnú dokumentáciu pre oblasť BOZP a PO a v súlade s platnou legislatívou a podľa Vašich požiadaviek. Vypracovanie certifikácie OOPP pre špecifické pracovné podmienky. Dlhodobá spolupráca aj pre agentúry dočasného pridelenenia

ŠKOLENIE

ŠKOLENIE U VÁS

MOŽNOSŤ PREZENTÁCIE

Viete ho použiť?

POVEDALI O NÁS KLIENTI

Spokojnosť klientov je pre nás prioritou

"S Vašimi službami som spokojný. Všetky požiadavky RESPONS splnilo veľmi rýchlo "
Matej Kandlbauer
Konateľ spoločnosti - Optimal group .s.r.o.
"Interné BOZP pre agentúrnych zamestnancov prebehlo vždy na čas, Vaše služby odporúčam.".
Bc. Braňo Senecký
Koordinátor v spoločnosti - , Top Quality Services

E-Learning

Cenový rozsah sa môže líšiť podľa požiadavky zákaznika

BOZP

 • Podklady na školenie
 • Prezentácia
 • 120 minútový test
 • Certifikát o úspešnom školení

€(19-39)

na osobu

BOZP + PO

 • Podklady na školenie
 • Prezentácia
 • 180 minútový test
 • Certifikát o úspešnom školení

€(39-59)

na osobu

Na mieru

 • Online príprava na školenie
 • Video a foto dokumentácia
 • Čas nie je definovaný
 • Certifikát o úspešnom školení

€(59-99)

na osobu

Naši spokojní klienti

Čísla hovoria za všetko

Naši klienti a ich zamestnanci sú v správnych rukách

0 +

Klientov

0 +

Objednávok

0 +

Zamestnancov

Prejsť na začiatok

Pin It on Pinterest