Prehľad zmien k novele zákona č. 125/2006 Z. z (platné od 1.4.2021)

Dotknutá časť predpisu Nové znenie Poznámka § 6 ods. 1 písm. a) Rozšírenie kompetencií NIP Dopĺňa  nová  kompetencia  NIP  určovať  organizačnú štruktúru inšpektorátov   práce… § 6 ods. 1 písm. b) Doplnenie paragrafového znenia …..doplnenie, že  Národný  inšpektorát  práce  je  odvolacím  orgánom nielen  vo  veciach,  v ktorých  v prvom stupni  rozhodol  inšpektorát práce,  ale  aj  vo  veciach,  v […]

Prejsť na začiatok