Oboznamovanie zamestnancov

Oboznamovanie zamestnancov – neprofesionálnych vodičov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. – AKTUALIZÁCIA Aktualizácia textu usmernenia zverejneného na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národného inšpektorátu práce týkajúceho sa opätovného oboznamovania referentských vodičov s predpismi na zaistenie BOZP a absolvovania skúšobnej jazdy zamestnanca pred pridelením firemného vozidla v zmysle […]

Prejsť na začiatok