september 2022

Výška stravného od 01.09.2022

Opatrenie MPSVaR č. 282/2022 Z. z.o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje: § 1Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové …

Výška stravného od 01.09.2022 Čítajte viac »