Národný inšpektorát práce a spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Bezpečnosť technických zariadení zameranú na povinnosti výrobcu a dodávateľa pri zabezpečení bezpečnosti technických zariadení pred ich uvedením do prevádzky.

Téma bezpečnosti technických zariadení je veľmi široká a predkladaná príručka nezahŕňa celú problematiku týkajúcu sa tejto oblasti. Preto je potrebné ju vnímať ako prvú príručku z plánovaných viacerých publikácií, ktoré budú vydané v ďalšom období, a ktoré budú obsahovať odpovede na ďalšie otázky týkajúce sa danej problematiky.

Príručka Bezpečnosť technických zariadení je rozdelená na štyri hlavné časti:

  1. Elektrické zariadenia,
  2. Tlakové a plynové zariadenia,
  3. Zdvíhacie zariadenia,
  4. Strojné zariadenia a roboty.

Každá z hlavných kapitol obsahuje členenie pre jednoduchšie orientovanie v problematike:

  1. Špecifikácia zariadenia (základné parametre),
  2. Návrh zariadenia,
  3. Výroba,
  4. Montáž, inštalácia,
  5. Uvedenie do prevádzky.

Ku každej časti príručky je k dispozícii QR kód, ktorý vás po naskenovaní presmeruje na prílohovú časť príručky. V prílohovej časti nájdete príklady technických zariadení, vzory vyhlásení o zhode a pod.

Na stiahnutie:
[bsk-pdfm-pdfs-ul id=“8,“]