Novinky

Na stiahnutie

RSS Aktuality z Slovensko.sk
 • Podpora podnikania v zahraničí 19. júla 2019
 • Číslo schránky 19. júla 2019
 • Kopírovanie preposielaných dokumentov 19. júla 2019
  V prípade, že vám úrad doručil do elektronickej schránky elektronický úradný dokument (rozhodnutie), ktorý potrebujete následne taktiež v elektronickej podobe predložiť inému úradu, môžete tak urobiť v pár jednoduchých krokoch.
 • Aktivácia schránky 18. júla 2019
  Aktivácia elektronickej schránky je proces, ktorý umožní využívať elektronickú schránku na doručovanie elektronického podania, elektronického úradného dokumentu a doručenky. Prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky je možné prijímať od orgánov verejnej moci elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok, ako keby boli doručené v listinnej forme.
 • Zákon proti byrokracii - Otázky a odpovede 18. júla 2019
  Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s implementáciou zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Prejsť na začiatok

Pin It on Pinterest