Na stiahnutie

RSS Aktuality z Slovensko.sk
 • Elektronické podanie na kataster 13. novembra 2019
  Náležitosti elektronického podania na kataster sú rovnaké ako pri listinnom podaní, avšak s určitými špecifikami. Pri elektronickom návrhu na vklad vlastníckeho práva sa napríklad podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh a správne poplatky sa znižujú o 50 %.
 • Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod 12. novembra 2019
  Služba slúži na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v prechodnom období a na zapísanie zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri, pre tie právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z. a zákona […]
 • Plán technických odstávok 11. novembra 2019
 • Katastrálne konanie 6. novembra 2019
  Katastrálne konanie je proces, v ktorom sa okrem zápisu práv k nehnuteľnostiam rozhoduje aj o zmenách hraníc katastrálnych území, prešetrovaní zmien údajov katastra, oprave chýb v katastrálnom operáte a obnove katastrálneho operátu.
 • Kvalifikovaný elektronický podpis - najčastejšie otázky a odpovede 31. októbra 2019
Prejsť na začiatok

Pin It on Pinterest