Novinky v Zákonníku práce od 1. novembra 2022

Novela Zákonníka práce mení niektoré pravidlá vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zákonom č. 350/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. novembra 2022.  Novela je zlúčenním: smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. […]

Novinky v Zákonníku práce od 1. novembra 2022 Read More »